VZW Taalfabet Wommelgem

vzw_wommelgemHet Lokaal Opvang Initiatief begeleidt niet–begeleide buitenlandse minderjarige jongens tussen 15 en 18 jaar die al dan niet een asielprocedure hebben lopen. Er is permanent begeleiding aanwezig.

  • Spontane aanmeldingen voor dit huis zijn niet mogelijk. FEDASIL zorgt hier voor de plaatsing.
  • De jongeren gaan samen met de begeleiding op zoek naar wat belangrijk is voor hen en wat zij in de toekomst willen bereiken. Er ligt veel nadruk op gesprek.
  • Er wordt, gezien de problematiek van de doelgroep, veel belang gehecht aan netwerking. Zo overleggen we regelmatig met die personen die de jongeren tijdens hun verblijfsprocedure ondersteunen (voogden, advocaten, …)
  • We vinden het essentieel dat jongeren een nuttige dagbesteding hebben. Gezien hun leeftijd is goede scholing hierin de belangrijkste factor. Dit draagt ook bij tot de integratie.
  • De jongeren worden bijgestaan in de keuzes die zij maken in verband met hun verblijfsprocedure. Nadruk ligt hier op het aanreiken van informatie.

In Wommelgem verblijven twee jongeren in twee studio’s met elk hun eigen sanitair en keuken.