LOI Taalfabet Wommelgem – Torenstraat

vzw_wommelgemOp deze locatie begeleiden we 5 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Jongeren worden na hun asielprocedure rechtstreeks door Fedasil toegewezen aan deze werking. Spontane aanmeldingen voor dit opvangcentrum zijn dus niet mogelijk. De jongeren verblijven maximum tot hun 18 jaar in dit begeleidingstehuis; met een minimumduur van 6 maanden.

Binnen de VZW LOI Taalfabet Wommelgem wonen vijf jongeren.

  • Twee van deze vijf wonen volledig zelfstandig in een studio. Zij beschikken over een eigen slaap- en leefruimte, keuken en sanitair.
  • De andere drie jongeren leven samen in één huis. Alle drie beschikken zij over een eigen slaapkamer. Leefruimte, keuken en sanitair is gemeenschappelijk.

De jongeren gaan samen met hun begeleiding op zoek naar wat belangrijk is voor hen en op welke manier zij hun traject het best kunnen doorlopen met het oog op een succesvolle toekomst. Alle aspecten van het dagdagelijkse leven worden hier aangeleerd. Gaande van alleen wonen, het huishouden doen, de administratie opvolgen,… tot naar school gaan en een job zoeken.
Gezien de problematiek ligt de nadruk sterk op overleg en netwerking (intens contact met voogden, scholen, advocaten, vrijwilligers,…).