LOI Taalfabet Wommelgem – Deelwerking CAW Antwerpen

ocjwommelgemHet Lokaal Opvang-Initiatief (LOI) Taalfabet te Wommelgem is een deelwerking van CAW Antwerpen en biedt opvang en begeleiding aan Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV). Deze deelwerking van CAW Antwerpen bevindt zich te Schawijck (Wommelgem).

In het opvangcentrum verblijven acht jongeren in de vorm van een studiowerking.

Zes van deze studio’s zijn LOI-studio’s. Dit wil zeggen dat ze specifiek en uitsluitend bedoelt zijn voor Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen.
Elke jongere beschikt hier over een eigen leefruimte, slaapruimte en keuken. Het sanitair wordt gedeeld per twee jongeren.
Deze jongeren worden rechtstreeks door Fedasil toegewezen aan onze werking nadat ze een positieve erkenning ontvangen hebben van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Spontane aanmeldingen voor dit begeleidingstehuis zijn dus niet mogelijk.
De jongeren verblijven maximum tot hun 18 jaar in het LOI; met een minimumduur van 6 maanden.
Alle aspecten van het dagdagelijkse leven worden hier aangeleerd. Gaande van alleen wonen, het huishouden doen, de administratie opvolgen,… tot naar school gaan en een job zoeken.

Twee van de acht studio’s zijn CAW-studio’s. Deze studio’s zijn bedoelt voor jongeren die na hun 18e verjaardag nog niet klaar zijn om alleen te wonen en dus nood hebben aan extra, meer langdurige en intensieve begeleiding. Zij kunnen hier voor een langere periode verblijven en van kortbij worden opgevolgd.

Binnen het LOI Taalfabet Wommelgem ligt de nadruk op een intensieve, individuele begeleiding. Elke jongere krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen; die samen met de jongere een traject opstelt en deze doorloopt. Dit alles met het oog op een succesvolle toekomst.
Gezien de problematiek ligt de nadruk sterk op overleg en netwerking (intens contact met voogden, scholen, advocaten, vrijwilligers,…)

Voor meer informatie kan u terug op de website van CAW Antwerpen: caw
http://www.cawantwerpen.be/taalfabet-wommelgem