LOI Taalfabet Wommelgem – Schawyck

ocjwommelgemIn Wommelgem hebben we deze studio’s waar we opvang en begeleiding bieden aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

In het opvanghuis verblijven acht jongeren in de vorm van  studiowerking.

Elke jongere beschikt hier over een eigen leefruimte, slaapruimte en keuken. Het sanitair wordt gedeeld per twee jongeren.
Deze jongeren worden rechtstreeks door Fedasil toegewezen aan onze werking nadat ze een positieve erkenning ontvangen hebben van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Spontane aanmeldingen voor dit begeleidingstehuis zijn dus niet mogelijk.
De jongeren verblijven maximum tot hun 18 jaar in het LOI; met een minimumduur van 6 maanden.
Alle aspecten van het dagdagelijkse leven worden hier aangeleerd, gaande van alleen wonen, het huishouden doen, de administratie opvolgen,… tot naar school gaan en een job zoeken.

Binnen onze werking ligt de nadruk op een intensieve, individuele begeleiding. Elke jongere krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen; die samen met de jongere een traject opstelt en deze doorloopt. Dit alles met het oog op een succesvolle toekomst.
Gezien de problematiek ligt de nadruk sterk op overleg en netwerking (intens contact met voogden, scholen, advocaten, vrijwilligers,…)